Het doek valt voor TIW Survivors in Diemen

Lang leefde TIW Survivors tussen hoop en vrees. De hoop was tegen beter weten in  want uiteindelijk stemde de meerderheid van de gemeenteraad vanavond in met het verlenen van een krediet van 2,5 miljoen Euro voor een herinrichting van sportpark De Diemen.

Het gevolg is dat TIW Survivors  zal moeten verhuizen naar het nabijgelegen terrein van O.V.V.O. op sportpark Middenmeer in Amsterdam.

Aangezien TIW Survivors en O.V.V.O. samen zo’n vijftien teams hebben wordt dit een organisatorische ramp. O.V.V.O. beschikt slechts over één combiveld waarbij het sofbalveld geïntegreerd is in het rechtsveld van het honkbalveld. Op deze manier is het onmogelijk om twee wedstrijden tegelijkertijd te laten spelen.

Hoewel de KNBSB een negatief advies had gegeven, heeft de gemeenteraad van Diemen dit achteloos naast zich neergelegd. Blijkbaar was het belang van hockey groter. De gemeente Diemen heeft al lang een wens van een hockeyclub. Daarvoor is op initiatief van de gemeente een hockeyclub opgericht. Je kunt je afvragen of er werkelijk behoefte was aan een hockeyclub. Als dat zo was geweest, zou je zeggen dat er toch allang één was opgericht.

De gedwongen verhuizing zal zeer waarschijnlijk leiden tot het verlies van leden voor zowel O.V.V.O. als TIW Survivors. In het gunstigste geval zoeken leden of misschien wel hele teams hun heil elders. In het ergste geval stoppen veel leden er gewoon mee. Dit verlies van nog meer actieve spelers mag de gemeente Diemen zich aanrekenen. Maar ach, daar zal het vast niet wakker van liggen. Ze houdt er immers een mooi hockeycomplex aan over.

 Bij monde van burgemeester Erik Boog heeft de gemeente Diemen zich niet aan haar woord gehouden. Boog stelde immers het volgende: ”De belangrijkste randvoorwaarde voor verplaatsing van de vereniging is voor ons een garantie op voldoende veld/speelcapaciteit voor honkbal zowel als softbal.” Hieruit blijkt maar weer eens dat als de (plaatselijke) politiek een doel voor ogen heeft, zij over lijken gaat en doof is voor goede argumenten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s